vrijdag 11 maart 2011

broedseizoen

Voor iedereen die nu projecten start in het buitengebied (en soms ook in stedelijk gebied): het broedseizoen kan elk moment losbarsten. Broedvogels genieten het zwaarste beschermingsregime. Het is mogelijk om door gepaste maatregelen (bijvoorbeeld vogelverschrikkers) broedgevallen te voorkomen. Dan kan een project niet worden stilgelegd.