dinsdag 11 maart 2014

Broedseizoen

Vandaag voor een infra-project reflecterende linten opgehangen voor een berm met bomen dat gekapt moet worden voor de aanleg van een spoorbrug. Het is wachten op de verlening van de kapvergunning. In het meest ideale geval wordt voor het broedseizoen gekapt. In dat geval kon dat niet, dus voorkom je dat er broedgevallen komen. Met de linten wordt voorkomen dat vogelsoorten die in dergelijke bermen broeden, een nestje gaan bouwen.

vrijdag 11 maart 2011

broedseizoen

Voor iedereen die nu projecten start in het buitengebied (en soms ook in stedelijk gebied): het broedseizoen kan elk moment losbarsten. Broedvogels genieten het zwaarste beschermingsregime. Het is mogelijk om door gepaste maatregelen (bijvoorbeeld vogelverschrikkers) broedgevallen te voorkomen. Dan kan een project niet worden stilgelegd.